Kredyt a pożyczka – definicja pojęć

Wiele osób myli kredyt z pożyczką, o czym świadczy dobitnie ankieta przeprowadzona wśród uczniów klas maturalnych. Poproszeni o zdefiniowanie obu pojęć respondenci za najważniejszą różnicę uznali okres spłaty (pożyczkę „trzeba szybko zwrócić, maksymalnie w ciągu 5 lat”, natomiast kredyty udzielane są „na bardzo długo, nawet na 50 lat”).

Ankietowani dopatrywali się też różnic w wysokości udzielonej kwoty („jeśli pożyczka przekracza 100 tys. staje się kredytem”) oraz w procedurach związanych z zaciągnięciem długu („pożyczkę można dostać od ręki”, tymczasem na decyzję o kredycie „długo się czeka i trzeba przedstawić mnóstwo dokumentów”). Zdarzały się również odpowiedzi kuriozalne, świadczące o niewiedzy ekonomicznej wchodzącego w dorosłe życie pokolenia Polaków („kredyt jest dla firm, natomiast pożyczkę mogą uzyskać jedynie indywidualni klienci banku ” lub „kredyty są zawsze wyżej oprocentowane, bo dłużej się je spłaca”).

Jednak ponad 60% badanych stwierdziło, iż są to pojęcia synonimiczne i można stosować je wymiennie, gdyż zarówno pożyczki jak i kredyty stanowią formę długu, który musimy oddać osobie lub też instytucji, użyczającej nam finansowego wsparcia. Przypomnijmy więc, iż mimo pozornych podobieństw, pożyczki i kredyty stanowią w istocie dwa odmienne typy zobowiązań finansowych. Kredytów mogą udzielać wyłącznie banki, działające na podstawie ustawy o prawie bankowym, natomiast pożyczkodawcą może zostać osoba fizyczna, podmiot gospodarczy lub też instytucja, zawierająca z pożyczkobiorcą umowę pożyczki, którą regulują przepisy kodeksu cywilnego.

Umowa kredytowa jest obligatoryjnie, pod rygorem nieważności sporządzana w formie pisemnej, umowa pożyczki – tylko wówczas, gdy jej kwota jest wyższa niż 500 zł. Jednak podstawową różnicą jest kryterium celowości: kredyt zawsze jest udzielany na ściśle określony cel i musi zostać zgodnie z owym celem spożytkowany (jeśli bank stwierdzi, iż kredytobiorca wykorzystuje środki niezgodnie z zadeklarowanym przeznaczeniem, może postawić kredyt w stan natychmiastowej wymagalności). Tymczasem pożyczkobiorca ma prawo dowolnie dysponować pożyczonymi pieniędzmi, jako że stają się one jego własnością.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *